Sandrinih pola sata o povratku na posao

  • Edukacija je istekla .

Ova edukacija dat će vam uvide u funkcionalni aspekt povratka na posao, kao i neke vrlo praktične alate i upute na koji način pripremiti i odraditi povratak u urede sa što manje stresa i uz brzo vraćanje pune produktivnosti zaposlenih.

Pitanja možete postavljati u našem forumu posvećenom ovoj edukaciji. Poveznica na forum se u svakom trenutku nalazi s lijeve strane ekrana ako ste pri računalu ili u dnu ekrana na mobilnim uređajima.

Scroll to Top